دانلود رایگان


پروژه راهسازی ارائه مدل ارزيابي فني اقتصادي احداث و بهره‌برداري از آزادراه‌ها و بزرگراه ها - دانلود رایگاندانلود رایگان پروژه راهسازی ارائه مدل ارزیابی فنی اقتصادی احداث و بهره‌برداری از آزادراه‌ها و بزرگراه ها

دانلود رایگان پروژه راهسازی ارائه مدل ارزيابي فني اقتصادي احداث و بهره‌برداري از آزادراه‌ها و بزرگراه ها فرمت فایل:ورد

فروشگاه:دانشکده ها

منبع:daneshkadeha.sellfile.ir

در صورت خرابی فایل میتوانید به ما اطلاع دهید

شماره تلفن:09397058341

آیدی تلگرام:daneshkadeha

هر گونه فایلی اگر در فروشگاه نیافتید میتوانید با ما تماس بگیرید

و ما فایل مورد نظرتان از طریق تلگرام به شما تقدیم میکنیم.


تعداد صفحات:26واحد گرگان


عنوان:
پروژه راه سازي
ارائه مدل ارزيابي فني ـ اقتصادي احداث و بهره برداري از آزادراه ها و بزرگراه هااستاد:
آقاي مهندس گل


دانشجو:
محمدرضا رحيمي

بهار 86


ارائه مدل ارزيابي فني ـ اقتصادي احداث و بهره برداري از آزادراه ها و بزرگراه ها
چكيده
انتخاب بهينه مسيرهاي مختلف راهي به ويژه آزادراه ها و بزرگراه ها كه به عنوان شريانهاي اصلي از ديدگاه كارشناسان نگريسته مي شوند و علاوه بر اين هزينه هاي هنگفت ناشي از ساخت پروژه هاي راهسازي، اين سؤال پراهميت را كه كدام يك از گزينه هاي آزادراه و يا بزرگراه سازي اقتصادي ترند، مطرح مي كنند. در اين مقاله به صورت نظري الگويي را اجزاي مربوط به زمان سفر، تصادفات، عوارض و مصرف سوخت ارائه خواهد شد. منافع حاصل از احداث و بهره برداري از اين دو گزينه (آزاد راه و بزرگراه) به صورت جداگانه در مقايسه با جاده دوخط سنجيده مي شوند و سپس نتايج به دست آمده از تحليل منفعت به هزينه (CBA)، بهترين گزينه را از نظر اقتصادي تعيين كنيد. براي نيل به اين هدف، الگوي فوق به كمك نرم افزار اكسل (Excel) تهيه گرديده است كه خروجي هاي آن در قالب يك مثال موردي به طور خلاصه ارائه خواهند شد. بررسي تأخير در زمان ساخت پروژه ها، تغييرات ساليانه رشد ترافيك، تفاوت در هزينه هاي ساخت و مدت اجراي پروژه و نقش آن در اقتصادي بودن طرح از جمله ويژگي هاي اين الگوست.
  1. مقدمه
شبكه هاي حمل و نقل، به ويژه حمل و نقل جاده اي اتصال دهنده مراكز مختلف بوده و عامل مهم توسعه، تجارت و ارتباط بين كشورهاي منطقه و جهان مي باشند. يك شبكه حمل و نقل جاده اي كارآمد مي بايد از مزاياي چون ارزاني، رواني، سرعت، امكان رسيدن به موقع و همخواني با توسعه پايدار برخوردار باشد. گزينه نهايي با توجه به شرايط زمين، توپوگرافي، محدوديت هاي ترافيكي و زيست محيطي انتخاب مي شود. در صورتي كه بتوان ارزش پولي هزينه هاي مربوط به يك گزينه را تعيين كرد، معيار اصلي در انتخاب آن گزينه مي تواند اقتصادي بودن باشد. رشد ترافيك هميشه عامل مهمي در ارتقاء كيفيت راهها بوده است. بهبود كيفيت راهها به ويژه راههاي اصلي دو خطه به دو صورت امكان پذير است. در حالت اول توسعه راه اصلي موجود به صورت دو سواره رو (جدا كردن خطوط رفت و برگشت) در محورهاي شرياني خاص و حالت دوم حفظ راه موجود با شرايط فعلي آن و احداث يك آزادراه جديد حداقل چهارخطه است. اين مقاله بر آن است تا الگويي براي انتخاب بهينه يكي از حالت هاي ذكر شده فوق مبني بر مشخصات فني و اقتصادي ارائه كند.
  1. ادبيات موضوع
محدوديت منابع در دسترس ايجاب مي كند كه انسان براي بهره برداري از آنها روش مناسبي انتخاب گرده و از امكانات موجود با برنامه ريزي صحيح استفاده بهينه نمايد. يكي از مهم ترين فرايندهاي برنامه ريزي، ارزيابي چند گزينه انتخاب شده و ساير گزينه هاي كنار گذاشته مي شوند. هر چه ارزش ريالي اجراي طرح ها افزايش يابد اهميت ارزيابي اقتصادي آنها نيز بيشتر مي شود. بر حسب تحقيقات وينفري، سازمان همكاريهاي اقتصادي و توسعه در پاريس OECD و رايت هزينه هاي اصلي حمل و نقل در طبقه بندي هاي مختلف تقسيم مي شوند كه به طور خلاصه در جدول 1 توضيح داده مي شود.
جدول 1. رده بندي هزينه راهها
طبقه بندي
مثال
هزينه برنامه ريزي، طراحي و اداري
هزينه مشاوره و نظارت
هزينه تعميرات و عملكرد
عمليات خاكي، روسازي و حريم راه
هزينه كاربري
هزينه سازه اي
روسازي، جاروكشي و روشنايي
هزينه عملكرد وسايل
سوخت لاستيك، استهلاك وسيله
هزينه زمان سفر
وسيله ساعت سفر كرده در واحد زمان
هزينه تصادفات
نرخ تصادفات بر واحد هزينه

هزينه محيطي، اجتماعي
صدا، آلودگي هوا، خسارت لغزندگي جاده
ارزيابي اقتصادي گزينه هاي مختلف احداث راه همواره براي پروژه هاي مختلف در كشورهاي گوناگون اهميت داشته است. در مطالعه موردي Wisconsin هدف انتخاب چهار گزينه آزادراه، آزادراه ـ بزرگراه نوع 1 و


پروژه راهسازی ارائه مدل ارزیابی فنی اقتصادی احداث و بهره‌برداری از آزادراه‌ها و بزرگراه ها


پروژه راهسازی ارائه مدل ارزیابی فنی اقتصادیمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق پژوهش در عمليات روش پژوهش

دانلود پاورپوینت با موضوع مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات با مدل CMMI

تحقیق درباره زندگینامه امام خمینی (ره)

تحقیق درباره تعدد طلبكاران در رهن در حقوق فرانسه

دانلود گزارش کارآموزی هنرستان فنی و حرفه ای هفده شهریور

طرح توجیهی: توليد خيار شور

پاورپوینت خانه طباطبایی ها و ورد معماری بیونیک

تحقیق درباره رابطه ایران و امریکا از دیدگاه امام خمینی 30 ص

پاورپونت آشنایی با حقوق شهروندی

گزارش کارآموزی در یک شرکت خدمات کامپیوتری